EMAGASINET

Sök
Stäng denna sökruta.

Hur du kan barnsäkra ditt hem med babygrindar och trappgrindar

Att barnsäkra hemmet är ett viktigt steg för att hålla ditt barn säkert. Genom att vidta några enkla försiktighetsåtgärder kan du bidra till att undvika olyckor i hemmet. Ett sätt att göra detta är att installera babygrindar och trappgrindar. Här finns allt du behöver veta om hur du väljer och använder dessa viktiga säkerhetsanordningar.

Varför använda babygrindar och trappgrindar?

Barngrindar och trappgrindar är en viktig del av barnsäkerheten i ditt hem. De kan hjälpa till att hindra ditt barn från att komma in i områden i huset som kan vara farliga, till exempel köket eller trapporna. Babygrindar placeras vanligtvis längst ner eller högst upp i en trappa, medan trappgrindar installeras över en öppning, t.ex. en dörröppning eller en öppen spis

Så här väljer du rätt grind för ditt hem

Det finns några saker att tänka på när du väljer en babygrind eller trappgrind för ditt hem. Först och främst bör du tänka på storleken på den öppning som du behöver blockera. De flesta babygrindar är mellan 24 och 42 tum breda, medan de flesta trappgrindar är mellan 26 och 40 tum breda. Du vill också se till att den grind du väljer är tillräckligt hög så att ditt barn inte kan klättra över den. Tänk slutligen på att vissa grindar är avsedda för tillfällig användning, medan andra är mer permanenta inventarier

Hur man installerar och använder babygrindar och trappgrindar på rätt sätt

När du har valt rätt grind för ditt hem är det dags att installera den. Om du installerar en tryckmonterad grind börjar du med att fästa de två monteringskopparna i plast på vardera sidan av dörröppningen eller öppningen med hjälp av skruvar. Placera sedan grinden i öppningen och se till att tryckindikatorn är centrerad i mitten av öppningen. När du har hittat den perfekta platsen trycker du ner på varje sida av porten tills du hör ett klick, vilket visar att den är ordentligt fastsatt.

Det är viktigt att alltid använda båda händerna när du öppnar och stänger en babygrind eller trappgrind. På så sätt kan du se till att grinden är ordentligt säkrad innan du släpper igenom ditt barn. När du inte använder grindarna ska du se till att de förvaras utom räckhåll för barn så att de inte kan öppna dem på egen hand.

Barngrindar och trappgrindar är en viktig del inom barnsäkerhet. Det finns många olika typer så se till att du väljer en som passar både dina och ditt barns behov! tog några enkla försiktighetsåtgärder genom att installera en trappgrind högst upp och längst ner i vår trappa samt några hyllfästen på alla lägre skåp i köket som vi inte ville att våra barn skulle kunna öppna.

Mest lästa artiklar