EMAGASINET

Sök
Stäng denna sökruta.

Läkarintyg för körkort i Stockholm

Ett läkarintyg, även kallat läkarintyg för körkort, är ett dokument som utfärdats av en läkare eller annan sjukvårdspersonal som intygar att den person som anges i intyget är medicinskt lämplig för att köra ett motorfordon. Intyget måste vara daterat och undertecknat av läkaren eller den medicinska experten och måste innehålla deras kontaktuppgifter.

Läkarintyget krävs för att få eller förnya ett körkort i de flesta jurisdiktioner. I vissa jurisdiktioner kan intyget också krävas för att registrera ett motorfordon.

Kraven för att erhålla ett läkarintyg varierar från jurisdiktion till jurisdiktion, men i allmänhet måste den sökande träffa en läkare eller annan sjukvårdspersonal och genomgå en fysisk undersökning. Den undersökande läkaren kommer sedan att avgöra om personen är tillräckligt frisk för att köra bil.

Mest lästa artiklar