EMAGASINET

Sök
Stäng denna sökruta.

OVK-besiktning – Vad är det?

I Sverige är OVK-besiktningar obligatoriska för de flesta byggnader för att säkerställa ett bra inomhusklimat och fungerande ventilationssystem. OVK-besiktningar måste utföras av certifierade inspektörer, som också ger förslag på hur man kan minska energiförbrukningen för ventilationen utan att äventyra inomhusmiljön. Det här blogginlägget kommer att utforska vikten av OVK-kontroller och varför de bör tas på allvar.

Vad är OVK?

OVK står för ”obligatorisk ventilationskontroll” Det är ett lagstadgat krav i Sverige att de flesta byggnader måste få sitt ventilationssystem inspekterat regelbundet av en certifierad inspektör. Syftet med dessa inspektioner är att se till att byggnadens inomhusklimat är bra och att ventilationssystemet fungerar som det ska.

Varför är OVK-besiktningar viktiga?

Det finns flera skäl till varför OVK-besiktningar är viktiga. Först och främst bidrar de till att säkerställa hälsa och säkerhet för de som bor i byggnaden genom att se till att inomhusluften håller måttet. Dålig inomhusluftkvalitet kan leda till en mängd problem, t.ex. luftvägsinfektioner, huvudvärk och trötthet. I extrema fall kan det till och med leda till döden.

En annan anledning till att OVK-besiktningar är så viktiga är att de bidrar till att förbättra energieffektiviteten. Genom att se till att ventilationssystemet fungerar som det ska kan du undvika att slösa energi på att värma eller kyla luft som läcker ut genom sprickor eller läckor. Detta sparar inte bara pengar, utan bidrar också till att minska ditt koldioxidavtryck.

Slutligen kan OVK-besiktningar bidra till att identifiera potentiella problem innan de blir kostsamma reparationer. En inspektör kan till exempel märka att en ventilationsfläkt inte fungerar som den ska och föreslå att den byts ut innan den går helt sönder och måste bytas ut. Detta proaktiva tillvägagångssätt kan spara mycket tid och pengar i det långa loppet.

Slutsats

Som du kan se finns det många goda skäl att ta OVK-besiktningar på allvar. De bidrar till att säkerställa hälsa och säkerhet för de som använder byggnaden, förbättra energieffektiviteten och identifiera potentiella problem innan de blir till dyra reparationer. Om du äger en fastighet i Sverige ska du se till att ditt ventilationssystem inspekteras regelbundet och att en energideklaration tas fram av en certifierad inspektör!

Mest lästa artiklar