EMAGASINET

Sök
Stäng denna sökruta.

Vad är en BAS-P/BAS-U?

Svensk lag kräver att varje byggprojekt ska ha en samordnare som ansvarar för arbetarnas hälsa och säkerhet på arbetsplatsen. Denna samordnare kallas BAS-P (för planeringsfasen) eller BAS-U (för genomförandefasen), och deras uppgift är att se till att förhållandena på byggarbetsplatsen är eller kommer att vara säkra för arbetstagarna. I det här blogginlägget ska vi titta närmare på vad exakt BAS-P och BAS-U gör och hur de arbetar för att hålla arbetstagarna säkra på byggarbetsplatserna.

Vad gör en BAS-P?

BAS-P ansvarar för arbetshälsa och säkerhet under planeringsfasen av ett byggprojekt. Det innebär att det är deras uppgift att se till att förutsättningarna för en god arbetsmiljö finns på plats innan arbetet ens påbörjas på byggplatsen. BAS-P gör detta genom att samordna med de olika grupper som är involverade i projektet och se till att alla förstår sin roll för att skapa en säker arbetsmiljö.

Vad gör en BAS-U?

BAS-U tar över när planeringsfasen är avslutad och arbetet börjar på plats. Som ansvarig samordnare för arbetsmiljön är det deras uppgift att se till att förhållandena förblir säkra för arbetstagarna under hela projektets genomförandefas. BAS-U gör detta genom att övervaka det arbete som utförs på platsen och ingripa om de ser att det förekommer osäkra metoder. De arbetar också med de olika teamen för att se till att alla vet vad de måste göra för att upprätthålla en säker arbetsmiljö.

Slutsats

Det finns dock åtgärder som företagen kan vidta för att garantera säkerheten för sina anställda. En av dessa åtgärder är att utse en samordnare med ansvar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, en så kallad BAS-P eller BAS-U. BAS-P samordnar med olika team under planeringsfasen av ett byggprojekt för att se till att alla förstår sin roll för att skapa en säker arbetsmiljö genom denna arbetsmiljöutbildning. BAS-U tar över när arbetet börjar på plats och ansvarar för att se till att förhållandena förblir säkra under hela projektets genomförandefas. Genom att ha en samordnad strategi för säkerhet kan företagen bidra till att skapa en säkrare arbetsmiljö för sina anställda.

Mest lästa artiklar