EMAGASINET

Sök
Stäng denna sökruta.

Energiberäkningar för villa

Planerar du att bygga villa eller flerbostadshus? Då behöver du redovisa att byggnaden uppfyller gällande energikrav.

U-värdesberäkningar ligger till grund för energiberäkningar – genom att hitta den normala årstemperaturen utomhus i närområdet, ventilationstyp och värmesystem kan en byggnads energianvändning i kilowattimmar (kWh) simuleras.

Minimikrav på hur mycket energi en byggnad sannolikt kommer att förbruka styrs av EU-direktiv, och sedan tar National Housing, Building and Planning Commission fram kompletterande nationella krav för att klara uppsatta utsläppsmål.

Nya byggkrav skärps vanligtvis med nya byggregler. Energiklassificeringen av byggnader blir styrda av de hårdare kraven. En byggnad med energiklass A kan komma att nå energiklass C om några år eftersom det är en skala som förnyas. Förutom att en välisolerad klimatkapsling och ett lufttät bostad bidrar till en god inomhusmiljö krävs även frånluftsåtervinning och energieffektiva ventilationsfläktar.

En annan fördel med lågenergibyggnader är att byggnader med energiklass A eller B får vad som kallas ”grönt bolån” från de flesta banker – en rabatt på bolåneräntan.

Ta hjälp med energiberäkningen av Energiberäkningar!

Mest lästa artiklar